Jsme chráněnou dílnou

Dáváme příležitost pracovat zdravotně postiženým lidem. Díky skvělému týmu si na trhu držíme vysokou kvalitu a rychlost, a to již od roku 2004.

mi_ico1

Kompletace výrobků

mi_ico2

Výrobna a sklad

mi_ico3

Náhradní plnění

mi_ico4

Nadnárodní spolupráce

Chráněná pracovní místa

Jsme zaměstnavatelem více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (§ 78 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), kteří jsou osobami se zdravotním postižením (OZP).

Chráněná pracovní místa

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou podle § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 % z celkového počtu zaměstnanců.

Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1-3.Q předchozího roku.

Potvrzení o náhradním plnění

V souvislosti se zavedením elektronické evidence náhradního plnění došlo od 1.1.2018 ke změně zákona o zaměstnanosti. Od tohoto data již není nutno vyžadovat od jednotlivých dodavatelů náhradního plnění čestná prohlášení a ani kopie dohod zaměstnavatele s ÚP ČR.

Vypočtěte si, kolik s námi ušetříte

mi_icoa

Rychle odbavujeme i

náročné zakázky

mi_icob

Zefektivňujeme
neustále výrobu

mi_icoc

Pravidelně a rychle
komunikujeme

mi_icod

Držíme si kvalitu za
skvělé ceny